• +918858213961
  • info@jiyyo.com
consult doctor

Medicine

Medomol TAB

Medopharm


Pricing Information

  • Min cost9.56
  • Avg Cost 10.69
  • Max cost 11.25

SUBSTITUTES for Medomol TAB

  • Crocin 1000GSK(10 Tablet in strip) 1.239 / Tablet
  • Acton-ORApex(10 Tablet in strip) 2.073 / Tablet
  • Alcocin SUSPAlicon Pharma(60 Tablet in strip) 0.38333333333333336 / Tablet
  • AntholAnthiea(10 Tablet in strip) 1.45 / Tablet
  • AromolAlpha Lab(15 Tablet in strip) 1.0666666666666667 / Tablet